Alles over

Mesologie

Wat is

Mesologie

Heeft u last van blijvende klachten?
Misschien kan Mesologie u dan helpen.

 

Mesologie staat tussen reguliere en complementaire geneeskunde in. Het wordt ook wel het reguliere alternatief genoemd en wil zo een brug slaan tussen beiden. Wij streven dan ook naar samenwerking met artsen en andere therapeuten als dat nodig mocht zijn.

Mesologie integreert deze kennis

Het uitgangspunt is het in balans brengen van het lichaam en het stimuleren van het zelfgenezend vermogen. De mens is steeds onderhevig aan allerlei prikkels, stress, infecties, verkeerde voeding en dergelijke. Als de mens niet meer in staat is om op een gezonde manier op deze prikkels te reageren, ontstaan er (chronische) klachten.

Werkwijze

U heeft geen verwijzing van de huisarts nodig voor een Mesologie behandeling.

Na het maken van een afspraak krijgt u een bevestiging en een vragenlijst (intake formulier) met privacyverklaring toegestuurd. Hierin staan vragen over de klachten, de medische voorgeschiedenis, algemene symptomen, leefgewoonten, etc. Graag ontvang ik deze een aantal dagen voor het consult retour. Deze vragenlijst wordt nader besproken tijdens het eerste consult. Ook wordt ingegaan op de voeding en de levensstijl.

Hierna volgt een onderzoek, dat bestaat uit:

Aan de hand van het totaalbeeld dat uit het onderzoek vanuit de reguliere geneeskunde, TCM en Ayurveda naar voren komt, wordt er een behandelplan opgesteld. Tevens worden er middelen (kruiden, homeopathie, vitaminen, mineralen, vetzuren) en dergelijke uitgezocht. De resultaten van het onderzoek en het behandelplan worden met u besproken. Ik zal u advies geven over voeding en leefgewoonten. Indien nodig, kan er worden verwezen naar een arts, osteopaat, fysiotherapeut, psycholoog etc.

Na 4-8 weken vindt er een vervolgafspraak plaats. Het onderzoek wordt dan herhaald, om de vooruitgang te kunnen vaststellen en de therapie eventueel aan te passen.

Een consult duurt één tot anderhalf uur. Binnen 3 consulten mag u een verbetering in uw klachten verwachten.

Opleiding Mesoloog

Een Mesoloog heeft een 5-jarige Hbo-opleiding gevolgd aan de academie voor Mesologie ter Amsterdam. De Mesoloog dient volgens vastgestelde richtlijnen praktijk te voeren en zich regelmatig bij te scholen.

Een Mesoloog is geschoold in: